Villakeijun haasteessa annettiin kuvio, joka tuli näkyä kortissa.